RADIKALE VIL DROPPE TRANSPORTKORRIDOREN

Radikale ønsker at droppe Ring 5, herunder Ring 5 Syd. Derfor fremsætter vi nu sammen med en række andre partier et forslag om at ophæve arealreservationen til den transportkorridor, som har eksisteret siden 1973. I årtier var korridoren nærmest en fantasitanke, men da den daværende regering i dens døende timer – vel nærmest som en panikhandling - foreslog at anlægge en ødelæggende og unødvendig motorvej i korridoren, fik det med rette en stor folkelig modstand. Ikke mindst i Solrød og Greve kommuner, hvor en motorvej ville ødelægge naturskønne områder og unikke landsbymiljøer, ligesom den vil skabe utryghed blandt tusindvis af boligejere, der vil miste store summer ved hussalg. I valgkampen gjorde vi det begge derfor meget tydeligt, at Ring 5 Syd ikke ville blive gennemført med radikale stemmer. Tværtimod ville vi gøre, hvad vi kunne for at få korridoren ophævet. Første skridt sker nu med det forslag, som vi Radikale har taget initiativ til at fremsætte sammen med en række andre partier.

Men det er desværre ikke nok. Indtil videre vil hverken Socialdemokratiet eller Venstre stemme for. Dermed kan de med blot få stemmers flertal blokere en beslutning, der ellers vil være en win win for de klemte borgere og den trængte natur. Vi kan derfor kun opfordre de to store partier til at besinde sig og til at lytte til folket og fornuften.

Den tidligere regering estimerede, at Ring 5 Syd vil koste omkring syv milliarder kroner. De penge kan vi i stedet bruge på flere tog, billigere billetter og flere parkeringspladser ved stationerne. Det er både meningsfuldt og visionært og ligger på alle måder i forlængelse af den netop vedtagne klimalov.


TIDLIGERE NYHEDER