DEN RADIKALE BUDGETTALE I SOLRØD BYRÅD

Det er en trist dag for demokratiet i Solrød. Hvis man som vælger tror, at forhandlingerne om et budget handler om at lytte og måske komme til en fælles forståelse for de fælles udfordringer og muligheder, må man tro om igen. Det er dette års forløb et eksempel på. Radikale Venstre mødte op til forhandlingerne med et åbent sind og en from forhåbning om, at vi kunne lave et budget for 2020 med et samlet byråd. Men Venstre, Konservative, Havdruplisten og SF – og senere Claus Redder Madsen - ville det anderledes. De indledte forhandlingerne med at opstille to ultimative krav: stem ja til transportcentret og skriv under på en flerårig budgetaftale i et politisk partnerskab. Det ønskede Radikale Venstre ikke, og derfor blev vi smidt ud af forhandlingerne. Og det undrer mig. For salget af jorden til transportcentret er først indtægtsbudgetteret i 2021 og har således intet med næste års budget at gøre. Og at lave et partnerskab om budgetterne i 2021 og 2022 giver ingen mening. Tværtimod vil det binde partierne og listen på en måde, så de reelt har aflyst kommunalvalgkampen om to år. På den måde har vi nu til byråd i Solrød. Det, vælgerne har valgt, og et internt, som nogle politiske partnere har etableret bag lukkede døre.

Den slags vil Radikale Venstre ikke være med til – og derfor måtte vi ud. Men det betyder ikke, at vi har ligget på den lade side. Sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har vi lavet et budgetforslag for næste år og de to overslagsår. Det er i balance – også selvom vi annullerer salget af jord til transportcentret. Det er et budget, der holder skatten i ro, og som ikke giver velfærdsforringelser. Tværtimod.

 • Vi foreslår, at vi ruller den tidlige børnehavestart tilbage til tre år.

 • Vi vil have et tjek af vores klimaplan.

 • Vi afsætter en pulje på otte millioner kroner til almene boliger.

 • Vi ønsker to ekstra rådgivere til BUR.

 • Vi ønsker 500 kroner ekstra pr. skoleelev.

 • Vi ønsker tankvognen og trygheden tilbage.

 • Vi ønsker en handicapvenlig strand.

 • Vi vil give et tilskud til en længere badebro ved Solrød Strandpark

 • Vi ønsker bedre trafiksikkerhed i Jersie Landsby og med vejbelysning på Tykmosevej.

 • Vi ønsker at arbejdet med en miljørigtig kunstgræsbane i Havdrup går i gang allerede næste år – og ikke i 2021.

 • Vi ønsker byråds-tv og åbenhed.

 • Vi ønsker at Solrød går forrest og indfører Ensomhedens Dag

Alt sammen – og mere til, faktisk – giver fortsat et budget i balance. Derfor er det værd at bemærke, at der er andre veje at gå, end den et flertal ønsker. Og tilmed: RadikaleS eget forslag om at indfase el-biler, som der står i vores egen klimaplan. Jeg vil gerne takke Emil Blücher fra Liberal Alliance og Brian Mørch fra Dansk Folkeparti for et godt samarbejde – og det samme til Jonas Ring Madsen, da også Socialdemokratiet blev smidt ud af forhandlingerne. Og det er overskriften for dette års bizarre forhandlingsforløb: Radikale Venstre er her, og vi vil altid kæmpe folkets sag. Tvivl aldrig på det. Heller ikke ved kommunalvalget i 2021.


TIDLIGERE NYHEDER