RADIKALE VIL TILGODESE BØRNEFAMILIERNE OG KLIMAET

Nej til transportcenter, mere klima, tilbagerulning af børnestart til tre år, fremrykkelse af kunstgræsbane i Havdrup, flere penge til folkeskolerne, en ekstra medarbejder i børne- og ungerådgivningen, penge til en udvidet badebro ved Solrød Strandpark, penge til almene boliger og etableringen af Ensomhedens Dag.

Der er lutter gode elementer i det budgetforslag, som Radikale netop har fremsendt sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Det mener Bo Nygaard Larsen, radikalt byrådsmedlem: »Set med radikale briller er det et forslag, der tager hensyn til et budget i balance, mere velfærd og nye initiativer. Kort sagt er det både ambitiøst og realistisk, og det sender Solrød tilbage på rette kurs,« siger Bo Nygaard Larsen. Forhandlingerne om næste års budget var næppe gået i gang, før borgmester Niels Hörup (V) valgte at smide Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ud af forhandlingslokalet. Ingen af de tre partier ville hverken stemme for jordsalg til transportcentret ved Jersie Landsby eller for en treårig aftale, der reelt ville fratage partierne deres selvstændighed. »Så stod vi dér, kiggede på hinanden og fandt ud af, at vi da bare kunne udarbejde vores eget forslag. Forløbet har været konstruktivt og sjovt, og det har vist, hvordan man laver politik. Nemlig gennem samtaler og ved at lytte til hinanden modsat møderne på borgmesterkontoret, der har præg af énvejskommunikation,« siger Bo Nygaard Larsen.

Senere børnehavestart Han vil særligt fremhæve forslaget om at rulle ordningen med tidlig børnehavestart tilbage, så børnene igen skal begynde i børnehave, når de er tre år og ikke som i dag to år og ti måneder. Læs hele budgetforslaget her »Ordningen fungerer slet ikke. Børn, der ikke har smidt bleen, er ikke klar til skiftet fra dagpleje eller vuggestue til børnehaven, og det skaber store frustrationer i familierne. Der er intet pædagogisk belæg for at sende børnene så tidligt i børnehave. Der er alene tale om en spareøvelse, og de 2,5 millioner, det koster at rulle ordningen tilbage, har vi fundet i budgettet,« siger Bo Nygaard Larsen. Vi skal have el-biler i Solrød Radikale er byrådets mest klimavenlige parti. Og det bærer det fælles budgetforslag også præg af. Læs hele budgetforslaget her »Vi er kommet langt med klimaet i Solrød, men vi skal være endnu skarpere. Derfor skal vi have gennemgået vores klimaplan fra 2010 for at se, hvor vi skal stramme op. Vi foreslår, at vi bruger 550.000 kroner på opgaven, hvoraf hovedparten skal bruges til at igangsætte nye initiativer. Derudover vil vi have vejbelysning på Tykmosevej mellem Havdrup og Solrød Landsby. Det vil få flere til at vælge cyklen frem for bilen,« siger Bo Nygaard Larsen. Derimod kunne han ikke få aftaleparterne til at indfase el-biler i kommunens vognpark. Derfor har han selv stillet forslag om dette: »Forudsætningen for klimaplanen er, at der ’den løbende udskiftning af bilparken indfases et stigende antal elbiler frem mod 2025’. Det er ikke sket. I stedet har kommunen indkøbt et antal hybridbiler. I 2018 refererede Klimarådet til en hollandsk undersøgelse. Den slog fast, at hybridbiler eller hybrid plug-in ikke hjælper det store på miljøet. Det gør kun el-biler. Derfor foreslår jeg, at vi lever op til vores egen klimaplan ved at udskifte bilparken til el-biler. Ellers giver det jo ingen mening,« siger Bo Nygaard Larsen.

Han ser frem til at drøfte indholdet i det fælles forslag nærmere de kommende dage – også med borgerne. Byrådet vedtager budgettet for 2020 mandag den 4. november. Læs hele budgetforslaget her


TIDLIGERE NYHEDER