RADIKALE ER BLEVET SMIDT UD AF BUDGETFORHANDLINGERNE

Årets budgetforhandlinger har været præget af et uskønt forløb. Borgmester Niels Hörup (V) lod hurtigt forstå, at man skulle lægge sin loyalitet 100 procent hos ham – eller man kunne bare smutte. For mig er politik mere nuanceret, for vi må altid kunne lytte til hinanden.

Borgmesteren er i sin gode ret til at forhandle budget med hvem, han vil. Men hans stil lader meget tilbage at ønske.

Radikale og jeg er, sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, blevet smidt ud af budgetforhandlingerne, fordi vi ikke ville skrive under på en tre-årig aftale. Gjorde vi det, ville vi også sige ja til det ødelæggende transportcenter - vel at mærke før, høringsfristen er udløbet og byrådet har truffet den endelige beslutning. Samtidig ville vi blive så meget låst i de kommende års forhandlinger, at debatten i Solrød, også under kommunalvalgkampen i 2021, reelt ville være død.

Derfor er det interessant, at Socialdemokratiet og SF angiveligt stadig er med ved bordet. Jeg har for eksempel ikke hørt Socialdemokraternes Claus Redder Madsen gå imod en tre-årig aftale. Han har heller ikke over for mig beklaget vores exit. Det må jo betyde, at det bekommer ham vel, og at partiet hellere vil være støtteparti for Venstre i stedet for at turde håbe på en dag selv at få borgmesterposten. Opbakningen til den drøm er i hvert fald blevet mindre.

Vi fortsætter kampen. Imod transportcentret og for et mere nuanceret Solrød.


TIDLIGERE NYHEDER