RADIKALE VENSTRE STEMMER NEJ TIL STORT TRANSPORTCENTER I SOLRØD

»Det projekterede transportcenter mellem Jersie Landsby og Jersie Strand er en katastrofe og bidrager på ingen måde positivt til Solrøds udvikling eller grønne omstilling.« Sådan lyder det fra Bo Nygaard Larsen, der er byrådsmedlem i Solrød Kommune for Radikale Venstre. På byrådsmødet mandag den 27. maj besluttede 17 ud af byrådets 19 medlemmer at sende forslaget om transportcentret i offentlig høring. Kun Radikale Venstre og Liberal Alliance stemte imod. Ifølge beregningerne vil centret skulle håndtere 800 lastbiler i døgnet svarende til 292.000 lastbiler om året. Dertil kommer personbilerne til de 4-60 ansatte, som ventes at skulle arbejde på transportcentret. »Debatten om transportcentret har efterhånden stået på i et par år. Men jeg er endnu ikke blevet præsenteret for ét eneste argument, der berettiger det. Solrød Kommune har en arbejdsløshedsprocent på 2,2, så det kan ikke være afgørende mange lokale arbejdspladser, centret vil skabe. Samtidig modsiger et så stort center den grønne og klimavenlige profil, som kommunen ellers bryster sig af ved festlige lejligheder,« siger Bo Nygaard Larsen og fortsætter: Landsbyerne bliver ramt Han frygter, at Solrød Landsby og særligt Jersie Landsby vil blive ramt af den øgede trafik – også selvom der skulle blive bygget en ny adgangsvej fra transportcentret til Køge Bugt-motorvejen. »Det siger sig selv, at med så mange lastbiler vil en del af dem benytte de eksisterende veje, som for eksempel Yderholmvej i Jersie Landsby. Dermed vil byrådets beslutning være med til at smadre vores unikke landsbymiljø og gøre vejen mere utryg for ikke mindst børn og unge,« siger Bo Nygaard Larsen og fortsætter:

»Jeg er forbavset over, at Socialdemokratiet og SF kan stemme for dette projekt, der taler så meget imod den grønne dagsorden og bevararelsen af de små nærmiljøer. Det lover ikke godt for den kommende klimadebat i kommunen, for vi kan altså ikke vækste os til et bedre miljø.«

Radikale vil fortsat kæmpe imod Ring 5 Syd Omkring to kilometer øst for det projekterede transportcenter – lige på den anden side af Jersie Landsby – begynder den korridor, hvor regeringen og Dansk Folkeparti overvejer at anlægge en ny motorvej, den såkaldte Ring 5 Syd. Et enigt byråd er imod denne vejføring, og derfor forstår Bo Nygaard Larsen ikke, hvorfor de selvsamme politikere vil tillade en forøget trafikmængde i nærområdet.

»Med 800 lastbiler i døgnet er et flertal i byrådet med til at legitimere behovet for Ring 5 Syd. Det siger sig selv, at en øget trafikmængde vil skabe mere asfalt, og objektivt set vil det være naturligt at anlægge vejen dér, hvor trafikken er. Derfor har et flertal i Solrød Byråd nu malet sig op i et hjørne, hvor deres modstand mod Ring 5 Syd klinger hult, og derfor kan man med rette også spørge, hvor dybfølt deres protester reelt er,« siger Bo Nygaard Larsen.

Projektet er nu sat i høring, og Bo Nygaard Larsen håber, at mange borgere vil give deres mening til kende. »Hvis ikke man prosterer imod transportcentret, bliver det til virkelighed. Vi bliver nødt til at vise,at vi ønsker en anden vej for vores kommune. Selv bliver jeg ved, for jeg vil have en mere klimavenlig kommune, der også giver plads til fred og ro i de små landsbyer. Og en kommune uden Ring 5 Syd og andre nye motorveje. Vi skal ikke have mere sort trafiksnak, vi skal have grøn fornuft,« siger Bo Nygaard Larsen.


TIDLIGERE NYHEDER