UNGE MED ADHD HAR OGSÅ KRAV PÅ EN UDDANNELSE

Regeringen lader unge med ADHD i stikken. Det er fakta, når undervisningsminister Merete Risager (LA) har afvist at lade Mariagerfjord Gymnasium fortsætte med at have en klasse med 12 elever for unge med ADHD. Dette til trods for, at gymnasiet faktisk har haft succes med ordningen. Ministeren vil kun fortsætte to klasser med unge med ASF, Autisme Spektrum Forstyrrelser. Dermed er elever med ADHD overladt til sig selv. Men ikke om nok med det, for ministerens svar til ADHD-foreningen bør give anledning til alvorlige panderynker. Hun skriver blandt andet, at det vil »have betydelige økonomiske konsekvenser, hvis der skulle oprettes ADHD- klasser … Det ville i givet fald kræve en nærmere faglig vurdering af, hvor stort behovet er, og om der vil være en tilfredsstillende positiv effekt af at lade disse elever indgå i særlige ADHD-klasser.«

Det er foruroligende, at ministeren og dermed regeringen har så ringe viden om børn og unge med diagnoser. Et fællestræk, også for unge med ADHD, er, at de ikke kan fungere i store enheder som for eksempel en klasse med 28 elever. Det er en af grundene til, at elevtallet på de specialiserede skoler er markant lavere end i en klassisk folkeskoleklasse. Men det må være regeringens politik. I hvert fald har kun to gymnasier ud af 28 ansøgere fået lov og midler til at oprette ASF-klasser. Skuffelsen og frustrationen er med rette stor blandt de unge og forældre, der havde håbet på noget mere. Det undrer mig også, at ministeren ikke vil lade unge med ADHD gå i klasse med jævnaldrende med ASF, fordi erfaringerne fra Mariagerfjord er så gode.

Børn og unge med diagnoser ved godt, at de ikke er som andre børn. Det giver, ikke mindst i teenageårene, nogle voldsomme indre kampe, hvor de ikke føler sig gode nok og totalt udenfor. Når regeringen så fastholder et undervisningstilbud, hvor de kun kan føle sig endnu mere uden for, kan det kun gå galt.

ADHD-foreningen peger på en undersøgelse, der er lavet tiligere i år, af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Danske Handicaporganisationer. Den viser, at det blandt de forskellige handicapgrupper står værst til for unge med ADHD. Kun 44,4 procent er i gang med en ungdomsuddannelse, når de er 18 år, og 63,7 procent af unge med ADHD har ikke færdiggjort en uddannelse, når de er 25 år.

Der er hverken menneskelig eller faglig begrundelse for ministerens beslutning. Og heller ikke økonomisk. For det første er det uartigt at sige, at vi ikke har råd til at uddanne en bestemt gruppe af befolkning, og for det andet bliver den regning, der kommer senere, bliver væsentlig højere, end det koster at oprette ADHD-klasser. Det giver de unge endnu større ar på sjælen og en endnu større fornemmelse af, at det ikke er en del af samfundet. Det skal laves om, og vi må minde ministeren om, at hun her skal stramme op. Uddannelse er vigtig, og det er det for alle. Det ligger i mit politiske DNA, at vi ikke må miste nogle på uddannelsesvejen. Hverken nu eller efter valget.


TIDLIGERE NYHEDER