RADIKALE STEMMER IGEN IMOD BESPARELSER PÅ SOLRØDS SKOLER

De tre folkeskoler i Solrød Kommune blev taberne på byrådsmødet mandag den 25. marts. Et flertal i byrådet stemte for, at skolerne i det kommende skoleår skal have reduceret deres budgetter med små 1,4 millioner kroner. Radikale Venstre stemte sammen med Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance imod – præcis som vi stemte imod, da sagen var til behandling i Familie- og Uddannelsesudvalget tidligere på måneden. Flertallet mener, at den forventede nedgang i elevtallet på i alt 64, kan forsvare nedskæringen. Det er imidlertid ikke tilfældet, for det skaber en dårligere nomering og en ringere kvalitet i undervisningen. Anderledes kan det ikke være, for det siger sig selv, at det vil få konsekvenser, når man fjerner så stort et beløb fra ét område. For eksempel vil den samlede lærernormering falde med fire stillinger, og uanset hvordan man end vender og drejer den kendsgerning, vil det ramme kvaliteten. Flere undersøgelser peger på, at folkeskolerne i Solrød Kommune har det godt. Det er korrekt på en række parametre, men langt fra på dem alle. For eksempel ligger vi blandt de laveste i landet, når det gælder udgiften pr. elev, og med en klassekvotient på 23,3 ligger vi tredje højest i TV Lorrys dækningsområde. Besparelser i budgettet er altså ikke den rigtige vej at gå, når der er påkrævende opgaver at bruge penge på. Og der kan vente flere udgifter forude. Der er, regeringsskifte eller ej, en tilpasning af folkeskolereformen på vej. Den vil, hvis alt går, som det har været drøftet, give skolerne et kvalitetsløft. Det er forventningen, at kommunerne som minimum kommer til at betale hovedparten af denne regning. Det er også muligt, at vi fremover skal bruge flere midler på at bearbejde skolevægring. Landsforreningen Autisme har dokumenteret, at omkring 35 procent af børn med autisme, ikke kommer i skole, blandt på grund af angst. Derfor gik Radikale og Dansk Folkeparti forrest i et sjældent parløb og fik sat en undersøgelse af området på dette års budget. Resultatet af arbejdet, som er færdigt i juni måned, vil måske kræve en ekstra indsats med flere bevillinger til følge – så også i den henseende virker det underligt at fjerne penge fra skolerne velvidende, at selv den nærmeste fremtid kan betyde øget udgifter. Det er muligt, at Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Havdruplisten siger, at de vil vores folkeskoler. Men de vil dem åbenbart ikke nok, siden de så brutalt fjerner 1,4 millioner kroner, som de ellers har været med til at give dem. Tilbage er vi fire partier, der gør, hvad vi siger, når det gælder folkeskolen. Radikale Venstre er naturligvis ét af dem.


TIDLIGERE NYHEDER