BILLIGERE BUSSER OG TOG I STEDET FOR RING 5

Regeringen har det med at tale, som vinden blæser. Bliver den spurgt til klimaet, siger den, at det skal vi skam gøre noget ved. Men når den så af trafiklobbyister bliver opfordret til at anlægge en ødelæggende Ring 5-motorvej, siger den ja og lader miljøet passe sig selv. Anderledes kan jeg ikke tolke det infrastrukturforslag, regeringen netop har lanceret sammen med Dansk Folkeparti. Regeringen ønsker således en ny motorvej på 35 kilometer fra Køge til Frederikssundsvej. Argumenetet er blandt andet, at trafikmængden vil stige så markant de kommende år, at vi ikke kan komme uden om en ny motorvej. Det er indlysende, at flere biler vil skabe mere trængsel på motorvejene. Men i stedet for at bygge flere motorveje, er det mere logisk se på, hvordan vi kan få færre biler ud på vejene. Løsningen er en bedre kollektiv trafik. Det moderne menneske kræver flekibilitet og let adgang fra A til B, og så længe, at det både er besværligt og dyrt at køre med bus og tog, vælger man bilen til. Ja, det er så grotesk, at selv folk, der ønsker at tage toget, må opgive, fordi de ikke kan finde en parkeringsplads ved stationen. Det er rendyrket Molbo, der kun får folk til at ryste på hovedet.

Første del af Ring 5 er budgetsat til 6,5 milliarder kroner. De penge er givet bedre ud, hvis de i stedet bliver brugt på flere busser, tog og billigere billetter – og på flere parkeringspladser ved stationerne. Det vil skabe flere passagerer i den kollektive trafik og færre biler på vejene. I bedste fald vil det gøre Ring 5 overflødig – og dermed gør vi miljøet til en vinder.


TIDLIGERE NYHEDER