TALE PÅ SOLRØD STRAND: VI SKAL BEVARE NATURFREDNINGERNE


Danmarks Naturfredningsforening har siden 1937 som privat forening haft eneret til at indstille områder til fredning. Den eneret vil Dansk Folkeparti fjerne og har derfor fremsendt et beslutningsforslag til Folketingets vedtagelse torsdag den 24. januar. Danmarks Naturfredningsforening arrangerede søndag den 20. januar en landsdækkende kampagne, hvor man sagde fra over for forslaget. Den lokale afdeling i Solrød havde indbudt mig til at tale på Solrød Strand. Det gjorde jeg md glæde. Her følger min tale. Kære alle, Tak, fordi I er kommet her i dag. Og tak, fordi at I vil bruge lidt tid i og for naturen. Det er naturens paradoks, at lige så naturlig, den er, ligeså selvfølgelig er den ikke. Naturen er stærk og har kræfter nok til at vælte alt det, den møder på sin vej. På den anden side er naturen også skrøbelig, fordi den kan blive ødelagt af menneskets gøren og laden og bevidste eller ikke bevidste beslutninger. Her i landet har vi stolte traditioner for at bevare og passe på vores natur. Det er Danmarks Naturfredningsforening et godt eksempel på. Foreningen blev grundlagt i 1911 og har siden dag 1 arbejdet ikke bare for naturen, men også for vores alle sammens ret til at færdes i den. Det er ikke et ligegyldigt arbejde. Det er da også derfor, at Danmarks Naturfredningsforening siden 1937 som den eneste private forening har haft ret til at foreslå fredningssager. Naturen og almenvellets interesser skulle tilgodeses, så kommuner, stat og lodsejeres kortsigtede interesser ikke alene skulle afgøre et naturområdes skæbne. Skagens Gren, Møns Klint, Mols Bjerge, Råbjerg Mile og ikke mindst vores egen Staunings Ø er blandt de fire tusinde fredninger, som er gennemført siden da. Men nu er det hele kommet i fare – og den ellers så upolitiske natur er nu blevet offer for en politisk debat. På torsdag, den 24. januar, skal Folketinget tage stilling til et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at fratage Danmarks Naturfredningsforening eneretten til at foreslå fredninger. Samtidig bliver det foreslået, at der kun kan rejses en ny fredningssag, hvis det sker i samarbejde med staten og/eller en eller flere kommuner.

Det er et uhørt angreb, der tager naturen som gidsel – og som tilmed fratager naturen sin stemme i debatten. For staten og kommunerne kan have mange interesser i en fredningssag – også, at et område ikke bliver fredet. Danmarks Naturfredningsforening har kun interesse i naturen og i retten til at færdes i den. I forvejen er Danmark det land i Europa, der har mindst beskyttet natur. Bliver Dansk Folkepartis beslutningsforslag vedtaget, er der fare for, at vi ikke får mere naturbeskyttelse fremover. Danmark Naturfredningsforening er garanten for vores natur. Og lad mig lige slå én ting fast: Når Dansk Folkeparti i beslutningsforslaget taler om at demokratisere processen, rammer de forbi. For demokratiet findes allerede. Danmarks Naturfredningsforening kan ikke træffe én eneste beslutning. Foreningen kan blot indbringe et fredningsforslag til et uafhængigt fredningsnævn. Og det er det, Danmarks Naturfredningsforening gør – ikke bare på naturens vegne, men på vores alles vegne. 74 procent af danskerne mener, at det har været til gavn for Danmark, at områder er blevet fredet. Og 82 procent af alle danskere – og faktisk 84 procent af Dansk Folkepartis medlemmer – mener, at der fortsat er behov for at frede områder herhjemme.

Noget tyder altså på, at Dansk Folkeparti er helt ude af synk – med sig selv, med danskerne, med den sunde fornuft og med naturen. Og det er jeg faktisk ked af. Naturen bør ikke være en politisk skueplads, men være det rum, hvor vi alle kan mødes på tværs af politik og religion.

Jeg vil derfor opfordre Dansk Folkeparti til at trække beslutningsforslaget tilbage. Og hvis ikke – så opfordre Folketingets øvrige partier til at stemme imod. Men også I kan gøre noget. Gør som jeg og cirka 32000 andre: Skriv under på www.fredningerifare.dk.

Det skylder vi Danmarks Naturfredningsforening. Det skylder vi naturen. Tak for ordet.

Foto Valdemar Klinken


TIDLIGERE NYHEDER