RADIKALE FÅR IGEN AFTRYK I SOLRØDS BUDGET

Mandag den 8. oktober blev budgettet for 2019 i Solrød Kommune vedtaget af et enigt byråd, herunder Radikale Venstre. Jeg er glad for at lægge stemme til et budget, der har tydelige radikale aftryk. Her er gengivet min tale, som jeg holdt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Det skal det nytte Hvad skal det nytte?« Sådan spurgte Viggo Hørup – en af forkæmperne for den radikale bevægelse – i en tale i Folketinget den 29. marts 1883. Ganske vist rasede han mod forsvarsbevillingerne – en budgetpost, der er til at overse i Solrød Kommunes regnskab. Men spørgsmålet »Hvad skal det nytte?« har hængt ved. Fordi det kan bruges i stort set enhver sammenhæng, hvor der optræder en radikal. Og således også her i aften i forbindele med vedtagelsen af budget 2019. »Hvad skal lige præcis dette budget nytte?« kan man så passende spørge. En hel del. For det er et godt budget, hvor der ikke bliver sparet på de afgørende områder inden for eksempel børn og ældre. Tværtimod er der luft i økonomien til at sætte nye tiltag i gang, så vi næste år får en bedre kommune, end den vi har i dag. Det gælder ikke kun på driften. Det gælder også længere ud. Derfor er jeg glad for at kunne lægge stemme til det videre arbejde med Strandens Hus. Det er det mest innovative og visionære projekt, vi har set her i kommunene i årtier – og så det er ovenikøbet udtænkt af dygtige og energiske borgere.

Radikale aftryk inden for det specialiserede børneområde I budgetaftalen hæfter jeg mig ved, at der en del radikale aftryk.

Det gælder for eksempel undersøgelsen af skolegangen inden for det specialiserede børneområde. En undersøgelse, som Autismeforeningen lavede tidligere på året, viser, at 35 procent af alle børn med autisme lider af skoleansgt – og kommer ikke i skole i uger, måneder eller år. Autismeforeningen rejste spørgsmålet i byrådets spørgetid for nogle måneder siden og efterlyste en undersøgelse af de lokale forhold her i Solrød. Jeg tog straks sagen op, tog den med til det første budgetmøde med borgmesteren og havde i forløbet et tæt og godt samarbejde med Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og SF om denne mærkesag.

Sagen her viser, at selvom Radikale er byrådets mindste parti, er der mulighed for at blive hørt og få sine aftryk ind i budgetaftalen. Det gælder for eksempel en vurdering af, om de såkaldte §17, stk. 4-udvalg er en farbar vej for os her i kommunen. Altså, hvordan vi i mere formaliserede rammer kan inddrage borgerne i dialog med politikkerne. Det gælder muligheden for, at vi i byrådet kan afsætte mere tid af til at drøfte visioner fremfor partipolitik. Kunststofbane og flere pædagoger Men også på andre punkter står der Radikale i budgettet. Vi var blandt de første til at sætte en kunststofbane i Havdrup på dagsordenen, havde den med i vores valgprogram og tog den med til sidste års og dette års budgetforhandlinger. Selvom den såmænd nok skulle komme uden vores indsats, viser det, at det nytter med en radikal røst. Vi får hævet andelen af pædagoger, vi får flere penge til kulturen, og vi får analyseret behovet for flere billigere boliger i kommunen. Lad det bare ligge, at just de tre punkter var noget, Radikale gik til valg på for et års tid siden. Det afgørende er, at forbedringerne kommer – og at de nytter.

Med de ord stemmer Radikale for budgettet.


TIDLIGERE NYHEDER