DET ER BÅDE RADIKALT OG DEMOKRATISK AT SIGE SIN MENING

Skal man tro visse dagblade og politiske kommentatorer, er det ikke let at være radikal for tiden. Vi flakker sådan lidt hvileløst rund på Christiansborgs mørke gange, og rundt om i landet er vi henvist til en tilværelse på bagsædet af den politiske rutebil. Det er korrekt, at vores indflydelse i det nuværende folketing er minimal, men anderledes kan det ikke være, når regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, står for det diametralt modsatte menneskesyn end os. Det nye, og det er så endda ved at være en gammel nyhed, er, at Socialdemokratiet med Mette Frederiksen som formand har taget en så markant højredrejning, at det efterhånden er svært ved at se forskel på dem og Venstre. Det betyder, at den midtbane, som radikale altid har spillet på, er væk, og at mulighederne for at lave politik reelt er indskrænket fra minimum to til én. Enten støtter du dem, der går ind for stramninger i udlændingepolitikken, eller så støtter dem, der går en for det samme. På den måde er vi sat skakmat, for begge lejre har meddelt, at stramningerne er kommet for at blive og er underforstået i et kommende regeringsgrundlag.

Radikale taler humanisme Radikale Venstre har takket nej til det scenarie. Vi har nøgternt meddelt, at vores mandater ikke er en blanko check, men at, hvis de skal bruges, også skal bruges på radikal politik. Herunder en mere lempelig udlændingepolitik. Og ja, det er ultimativt, fordi det ligger så dybt i vores DNA, at vi taler muligheder, hvor andre taler begrænsninger, og at vi hylder humanismen, hvor andre dyrker et mere kynisk menneskesyn. I korte træk er det så her, hvor vi står nu. Og det har fået ikke mindst borgerlige medier og kommentatorer på banen i en nærmest endeløs kritik af os radikale. Senest i Berlingske søndag den 26. august, hvor politisk kommentator Thomas Larsen i sin analyse lader forstå, at partier som Radikale er for egositiske i vores søgen efter stemmerne. »Serien af valgchok i Europa har bl.a. betydet, at flere partier er begyndt at tage befolkningernes skepsis over for fortsat masseindvandring alvorligt,« skriver Thomas Larsen i sin analyse og hentyder dermed til, at eksempelvis Radikale ikke lytter til befolkningen. Det kan ikke være mere forkert, for selv det mindste mindretal tilhører også folket. Det er derfor et spørgsmål om, hvad det er, vi skal lytte efter – og fra hvem. De seneste meningsmålinger giver Enheldslisten, Alternativet og Radikale samlet omkring 20 procent af stemmerne. Det vil sige, at hver femte dansker faktisk mener, at vi skal have mere humamisme i vores samfund, at vi skal have plads til forskellighederne, og at vi skal kunne hjælpe medmennesket i den anden ende af verden. Det er det, vi mener, og det er altså både radikalt og demokratisk at sige sin mening.

Vi er ikke egoister Tænk, at deter nødvendigt at sige det i Danmark. Tænk, at vi her i landet i Pia Kjærsgaard (DF) har en formand for Folketinget, der i samme dags udgave af Berlingske i et interview udtaler, at det er en fare for demokratiet, at Enhedslisten, Alternativet og Radikale ikke automatisk vil støtte hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen som landets næste statsminister. »Hvis man begynder at komme med ultimative krav eksempelvis på udlængdingepolitiken alene for at støtte en regering, så er det bekymrende og betænkeligt,« siger Pia Kjærsgaard. En lidt pudserløjerlig udmelding fra et parti, der til dato kun har støttet regeringer, hvis de ville garantere stramningerne i udlændingepolitikken. På det område har Dansk Folkeparti ikke vist mindste vilje til at samarbejde med partier, der mener noget andet.

Det er og bliver deres sag. Og det bliver De Radikales sag, hvad vi mener om dette og hint. Det fornemme ved det danske demokrati er, at vi har et flerpartisystem, hvor selv de mindste partier har mulighed for at få sat deres politik på dagsordenen. Hvis det er det, Pia Kjærsgaards og Thomas Larsens vil ændre, er det meget bekymrende og udansk.


TIDLIGERE NYHEDER