NY AFFALDSORDNING I SOLRØD: LAD OS GØRE DEN TIL EN VINDERSAG FOR ALLE

Vi kender det egentligt godt. Der skal ryddes op i køkkenet, og affaldet skal bare skaffes af vejen, så vi kan komme videre i teksten. Så ud ryger madaffaldet, lidt plastik og mindre metalstykker og måske nogle stykker pap – i den samme skraldespand vel at mærke. Jeg skal ikke fremhykle en stemning, for jeg er ikke et hak bedre selv: også jeg kan finde på at snyde på klimavægten. Og hånden på hjertet, så går det jo nok også endda … den ene gang.

Problemet er, at den ene gang bliver til mange gange, og når mange nok gør det, ender vi med store affaldsbjerge. Ifølge Eurostat, der er EUs statistikkontor, indsamlede de danske kommuner i 2015 789 kilo affald pr. person. De 415 kilo gik til forbrændning, de 150 kilo blev komposteret, og kun 215 kilo blev genanvendt. Det er langt fra godt nok, og derfor har Europa-Parlamentet besluttet, at mindst 50 procent af al husholdningsaffald skal genanvedes eller genbruges i 2022.

Det er sund fornuft, for hvorfor i al verden skal vi brænde affald, der ligeså godt kan blive anvendt til andre formål? Derfor er det også fremsynende, når Solrød Byråd på mandag, den 30. april, skal vedtage en ny affaldsordning. Konkret betyder det, at vi alle skal til at sortere vores affald meget mere, end vi gør i dag, hvor sorteringen er ganske minimal. Konkret betyder det, at vores genanvendelsesprocent i dag er helt nede på 29.

Set med radikale briller er der da heller ingen vej uden om. I efteråret gik vi blandt andet til valg på et bedre klima i Solrød Kommune, ligesom vi i forbindelse med budgetforhandlingerne for i år fik sat genanvendelse af organisk dagrenovation på dagsordenen. Slet og ret fordi, vi har et ansvar for den jord, vi bor på. Det kan lyde højtragende og flyvsk, men sandheden er, at vores fælles klode bukker under, hvis vi fortsætter vores ageren på affaldsområdet.

En ny affaldsordning har imidlertid fået en række borgere – anført af Emil Blücher fra Liberal Alliancen – til at blande sig i debatten, ikke mindst på Facebooksiden Solrøds stemme. Her får ordningen hårde ord med på vejen. Men, som jeg læser kommentarerne, er det baseret på misforståelser. Grundlæggende er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt Solrød ønsker at være med eller ej. Loven siger, at vi skal gøre noget med vores affaldssortering, og det er så det, vi gør. Flere debattører frygter en skov af affaldscontainer på hver matrikel. Det er en sandhed med kraftige modifikationer. I dag har hver husstand – medmindre man er sammen med andre husstande – en skraldespand og en beholder til papir, altså to beholdere i alt. Med den nye ordning kommer der blot én ekstra beholder til. Værre er det altså ikke. Dertil kan så komme frivilligt tilkøb af en beholder til pap og en til haveaffald.

En anden anke er tømningsfrekvensen. Forslaget lægger op til, at madaffald kun skal afhentes hver 14. dag mod nu hver uge. Jeg forstår godt indvendingen, for der er næsten ikke noget værre end gammelt madaffald i en beholder på en varm sommerdag. Ganske vist fungerer det fint i andre kommuner, og der er intet fagligt i vejen for en tømning hver anden uge. Men det afgørende er, at borgerne skal kunne se sig selv i projektet. Derfor vil jeg gerne være med til at se på, om der i eksempelvis sommermånederne kan være en ugentlig tømning – medmindre man selv vælger et tilkøb, der hedder tømning hver uge.

Den nye affaldsordning koster flere penge end den nuværende. I gennemsnit skal hver husstand betale 510 kroner ekstra om året. For nogle husstande er det et ubetydeligt beløb, mens det for andre betyder fravalg af andre køb. Jeg vil gerne se på, om Solrød Kommune kan hjælpe dem, for hvem en beløbsstigning vil være et problem.

Det vigtigste er, at vi står sammen i arbejdet om et bedre klima, så den nye affaldsordning bliver gjort til en vindersag. Det er for dumt at lade misforståelser styre debatten, når det gælder vores fælles fremtid, vores fælles jord og vores fælles Solrød. Tekst Bo Nygaard Larsen, byrådsmedlem, Solrød, Radikale Venstre


TIDLIGERE NYHEDER