ET STORT NEDERLAG TIL SOLRØDS PENDLERE OG DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

Det bliver sværere at være pendler i Solrød Kommune. Det vurderer Bo Nygaard Larsen, Radikale Venstre, efter byrådsmødet mandag den 18. marts. På mødet drøftede byrådet beslutningen om i en forsøgsperiode at indføre delvis tidsbegrænset parkering ved Solrød Center og Solrød Station. »Der er ingen tvivl om, at der er pres på parkeringspladserne, og der er heller ingen tvivl om, at det irreterer de besøgende i centret, at det er svært at finde en parkeringsplads. Derfor skal der findes en løsning, så det ikke rammer omsætningen i centrets butikker,« siger Bo Nygaard Larsen.

Men han er uforstående over for, at det er kommunens egne pendlere, der må betale prisen.

»Kommunen har administrativt meddelt, at årsagen til det stigende antal biler alene skyldes nye parkeringsregler i Køge Midtby, og at vi her i Solrød så må lægge p-pladser til borgere fra Køge Kommune. Men den påstand er på ingen måde dokumenteret, ligesom der heller ikke er lavet en analyse af, hvor mange flere biler vi som følge af befolkningstilvæksten har fået i Solrød,« siger Bo Nygaard Larsen og fortsætter:

»Med tidsbegrænsede p-pladser kan vi risikere at være lige vidt. Bilister uden for Solrød Kommune kan fortsat holde ubegrænset ved Solrød Center, og derfor er vores egne pendlere ikke garanteret en p-plads. Det skaber utryghed, gør deres hverdag mere besværlig og sender endnu flere biler ud på Køge Bugt-motorvej til skade for den kollektive trafik,« siger Bo Nygaard Larsen.

Grotesk situation

Derfor bad han om byrådets opbakning til at få iværksat en undersøgelse af årsagerne

til det stigende pres på parkeringspladserne. Udover Radikale Venstre selv kunne kun Liberal Alliance og Grundejerne stemme for.

»Det er jo grotesk, at byrådet slet ikke er interesseret i at vide, hvor de flere biler kommer fra. Nu sætter man et halvhjertet forsøg i gang, der er baseret på lommefilosofi og gætterier. Og sikkert er det, at Solrøds pendlere ikke får mere tryghed ved den her beslutning,« siger Bo Nygaard Larsen.

Han foreslog derfor byrådet, at der bliver indført en mærkeordning, så Solrøds egne bilister kan holde ubegrænset på alle pladser. Det forslag kunne kun han selv støtte.

»En sådan ordning er kendt i mange byer. Den fungerer ganske upåklageligt, og med ganske få midler kan vi få den indført her i Solrød,« siger han.

Det sidste forslag gik på at få undersøgt mulighederne for at få etableret flere p-pladser ved centret. Udover Radikale Venstre var der her kun opbakning fra Liberal Alliance.

Stor kritik af Socialdemokratiet

For Bo Nygaard Larsen er der flere aspekter i sagen, der har overrasket ham. Mest forbavset er han over den manglende støtte fra Socialdemokratiet og SF. »I januar udtrykte Socialdemorkatiets gruppeformand, Claus Redder Madsen, ønske om at få sagen undersøgt. Den undersøgelse fik han aldrig, og når Radikale Venstre så rejser spørgsmålet i byrådssalen, stemmer han imod. Det giver ingen mening. Socialdemokratiet og SF er med deres modstand med til at sende flere biler ud på motorvejene og dermed svække den kollektive trafik,« siger Bo Nygaard Larsen og fortsætter:

»Socialdemokratiet har endda modsat sig, at sagen overhovedet kom på byrådets åbne dagsorden. Partiet foretrak, at denne sag, der vedrører alle borgere, udelukkende skulle drøftes og behandles bag lukkede døre. I Radiakle Venstre har vi en anden tilgang, og derfor kan jeg ikke takke Liberal Alliance nok for at have krævet sagen behandlet i byrådet.«


TIDLIGERE NYHEDER