FLERE PARTIER OG LISTER STØTTER NU RADIKALES FORSLAG OM ET LANDSBYRÅD

De Radikales ønske om et fælles landsbyråd for alle seks landsbyer i Solrød Kommune er måske kommet et skridt nærmere. Det er en af konklusionerne efter det traditionelle vælgermøde onsdag aften i Jersie Forsamlingshus, hvor De Radikales spidskandidat Bo Nygaard Larsen sad med i panelet.

»Ved de seneste to års budgetforhandlinger har jeg og Radikale Venstre fremført et ønske om et sådant landsbyråd med repræsentanter fra landsbylaugene og byrådet, men ingen af de andre partier og lister har villet være med. Det er en skam, for i et landsbyråd kan vi løse mange af de problemer, som borgerne i landsbyerne står med,« sagde Bo Nygaard Larsen, der har boet i Jersie Landsby siden 2004.

»Desuden er jeg født og opvokset i en landsby i Vendsyssel, så jeg ved, hvilke styrker og muligheder – og også svagheder, der er i mindre bysamfund,« sagde han.

Og måske det var de ord, der fik andre partier som Socialdemokratiet, Grundejerne, SF og Alternativet til at bakke op om et landsbyråd.

»Det er glædeligt med disse positive tilkendegivelser. Det viser, at der i byrådet er brug for en radiakal stemme til at påvirke beslutningerne i den rigtige retning,« sagde Bo Nygaard Larsen.

Radikale Venstre havde til vælgermødet fået trykt en særlig flyer med titlen En aktiv landsbypolitik, der giver medindflydelse. Heri beskriver partiet de nærmere tanker bag et landsbyråd og hvordan, partiet hele tiden lytter til borgerne. Det gælder for eksempel sagen mellem borgerne i Solrød Landsby og anlægsgartnerfirmaet OKNygaard. Download flyer her

Borgerne havde længe klaget over den kørsel, OKNygaard havde til og fra materielgården. Først efter et byrådsmøde i marts 2016, hvor Radikale Venstre talte borgernes sag, kom der skred i tingene, og OKNygaard fandt en anden beliggenhed.

En del af debatten handlede om, hvordan landsbyernes særlige status både kan blive bevaret og blive udviklet.

»Vores landsbyer er unikke. Folk udefra er imponeret over, at vi stadig kan bevare dem og holde liv i så små enheder. Og det kan vi takket være de stærke landsbyluag. Sammen med dem skal vi turde være mere ambitiøse. Vi må ikke gå ned på trafiksikkerhed. Vi skal bryde koden, så borgerne ikke føler sig i vejen, når de kontakter kommunen. Og vi skal med i den landsdækkende forsøgsordning med førerløse busser, så vi kan få en shuttlebus, der forbinder landsbyerne med Stranden og Havdrup. Kort sagt: det skal være endnu mere attraktivt at bo i en af Solrøds landsbyer,« sagde Bo Nygaard Larsen. Download flyer her


TIDLIGERE NYHEDER