RADIKALE ØNSKER ET BEDRE SOLRØD FOR ALLE

Kommunalvalget står for døren, og den lokale politiske debat har da også for alvor taget til i styrke. Sådan skal det være, for det er kun gennem en god debat, at vælgerne kan blive det mere klog på, hvor de skal sætte krydset.

Som politiker er debatterne – både de mundtlige og de, der lever i medierne – gode, fordi de er med til at pudse vores holdninger af. Politik er nemlig ikke – og bør ikke være – en sort/hvid størrelse, hvor jeg enten er for eller imod blot for princippets skyld. Politik er præcis som tilværelsen, et både og med masser af plads til nuancer.

Det er muligt, at den hurtige one liner eller det bombastiske opslag på Facebook giver flere likes og skaber mere debat. Men på den lange bane tror jeg mere på samtalen, hvor jeg som politiker og menneske kan blive klogere på et givent emne. Af samme grund har jeg altid været optaget af, hvordan andre mennesker både lever deres dagligdag og anskuer verden. Det gælder både her i Solrød, eller når jeg har stået i en fremmed mands hjem i et øde område i Malawi eller i Tanzania. Det er i det møde, menneske til menneske, at livet udfolder sig for alvor, og det er netop i de øjeblikke, at de store brikker falder på plads.

Sådan er politik, også lokalpolitik. Normeringer i børnehaverne er ikke kun tal. Det er først og sidst vores holdning til, hvordan vores børn skal passes, og om hvor godt et arbejdsmiljø vi vil give vores ansatte i kommunen. Tilsvarende er det med de ældre. De er ikke bare et nummer, men medborgere, der har levet et langt liv og ydet deres til vores fælles bedste. Det er dem, der har opbygget vores velfærdssamfund, og det er dem, vi skal lære af, så vi kan gøre det endnu bedre fremover.

Jeg har i mine fire år i byrådet i Solrød ikke mødt én eneste politiker, der ikke vil gøre det godt og bedre for byens borgere. Det vil vi alle. Vi vil det bare forskelligt.

Radikale Venstre mener eksempelvis, at vi får den bedste integration ved at sprede flygtningene rundt om i kommunen, fordi vi på den måde vil undgå de ghettoer, som skaber store udfordringer i to af vores nabokommuner. Jeg er derfor glad for, at et stort flertal i byrådet har det på samme måde. Men det er ikke givet, at det vil fortsætte sådan. I den nuværende byrådsperiode har selv Dansk Folkepartis Per Hauge stemt for den linje, men nu sår partiets markante kandidat, Brian Mørch, tvivl om den førte politik. Kommer sidstnævnte ind i byrådet vil vi givetvis se en mere aggressiv flygtningepolitik, hvilket vil være et uheldigt særsyn her i Solrød.

Ikke mindst fordi, at vi er i Solrød hverken har mange flygtninge eller har problemer med dem, vi har. Så Brian Mørch kan kun være ude på at lave ballade i gaden og piske stemninger op. Det kan skyldes, at trængslen på den borgerlig fløj aldrig har været større i kommunen, end den er netop nu. Med Ny Borgerlige og et lokalt Liberal Alliance, der på visse områder står til højre for Dansk Folkeparti, er netop Dansk Folkeparti så presset, at den hårde retorik meget vel kan tage yderligere til.

Det må ikke ske. I Radikale Venstre er vi optaget af, at vi fortsat kan have en kommune, hvor der er plads til alle både i frihedens og i humanismens navn. Vi ønsker ikke at sætte nogle grupper eller personer uden for fællesskabet, for fællesskabet er vi sammen om, hvadenten vi er tilflyttere fra Aalborg eller Aleppo.

Det er det, kommunalvalget handler om; om at se hinanden i øjnene, så vi sammen kan skabe et bedre Solrød for alle.


TIDLIGERE NYHEDER