KONSERVATIVE OG RADIKALE VIL GIVE SOLRØDS MUSIKSKOLE ET LØFT

Den lokale kommunale musikskole i Solrød har over de senere år oplevet et faldende medlemstal, og det får nu De Konservative og Radikale Venstre til at sætte musikskolen på den politiske dagsorden op til de kommende budgetforhandlinger i Solrød Kommune. »Vi kan konstatere, at aktiviteten på musikskolen desværre er nedadgående, og det er vi ærgerlige over. Vi vil derfor tage ønsket om et øget fokus med til budgetforhandlingerne, og så vil vi prøve at skaffe flertal for at afsætte nogle midler, så kommunens tre folkeskoler får mulighed for at indgå i tættere samarbejde med musikskolen, hvilket forhåbentligt kan generere lidt ekstra motivation for de potentielle elever,« udtaler de to byrådsmedlemmer.

Morten Scheelsbeck (Konservative) og Bo Nygaard Larsen (Radikale) i en fælles udtalelse. I Solrød Kommune arbejdes der i øjeblikket på en såkaldt dannelsesstrategi på skoleområdet, så byens elever får et øget fokus på og kendskab til dannelse, og fra konservativ og radikal side henviser man til, at musik også bør regnes med i dannelsen af kommunens unge: »Musik er også dannelse og har været det i århundreder. Musik er med til at forme os som mennesker, og det giver os et indblik i forskellige grene af historien, som man ikke nødvendigvis ellers kommer i berøring med,« understreger Bo Nygaard Larsen (R).

Morten Scheelsbeck (K) supplerer: »Vi ser det som en oplagt opgave for fællesskabet at sikre, at der er sunde og berigende aktiviteter for alle slags unge – også for dem, der måske ikke spiller fodbold eller badminton – og her kan musikundervisning bidrage til både en indholdsrig fritid og til videreførelsen af vores fælles dannelse. Derfor arbejder vi videre med dette.«

Forhandlingerne om næste års budget for Solrød Kommune går i gang her i september og kører over den næste måneds tid.​


TIDLIGERE NYHEDER