BORGERNE PÅ ÅSAGER KAN MED RETTE FØLE SIG SNYDT

Det kan være en udfordring at være politiker. På den ene side er man en dårlig en af slagsen, hvis man ikke lytter til borgerne, og lytter man for meget til dem og giver dem ret, vil man blive beskyldt for at lefle. Ikke mindst i år, hvor der er kommunalvalg. Det giver fornuften trange kår, medmindre man blæser på dette uformelle regelsæt og siger det, der bare skal siges.

Og sådan er det i sagen om en gruppe borgere på Åsager ved Jersie Landsby. De bor på det lille areal, der ligger mellem motorvejen og den nyanlagte jernbane mellem Ringsted og København. Det er et område, som jeg passerer flere gange om ugen, og derfor ved jeg, hvor store gener, anlægsarbejdet til motorvejsudvidelse og ikke mindst jernbanen har påført borgerne.

Men næppe har byggemaskinerne forladt området, før de indeklemte borgere kan føle en ny form for klaustrofobi. Solrød Kommune påtænker muligheden for at omdanne de tilstødende marker til et erhvervsområde. Det vil, uanset branche, medføre markant mere trafik og dermed en yderligere belastning for de hårdtprøvede borgere.

De har da også ved flere lejligheder givet udtryk for deres frustration. Ikke kun på grund af larmen, men også på grund af de værdiforringelser, der med al sandsynlighed vil ramme deres huse. For eksempel har en villaejer fortalt mig, at de – i lighed med de landmænd, der har frasolgt marker – er blevet 200 kroner pr. kvadratmeter. I alt vil det give dem 300.000 kroner eller mere end ti gange så lidt, som huset og grunden er værd.

Borgernes budskab er ikke til at tage fejl af eller misforstå. Derfor virker det både pudsigt og grænsende til det arrogante, når borgmester Niels Hörup (V) i Dagbladet onsdag den 23. august siger, at kommunens forslag er »en håndsrækning til de beboere, der føler sig indeklemt«.

Hvordan borgmesteren kan læse så forkert, må stå hen i det uvisse. Uvist er det også, hvorfor borgmesteren agiterer for en erhvervspolitik, som strider mod den, der er vedtaget i kommunens »Mål og økonomi 2015-2018«. Her er den politiske anbefaling, at ny erhvervsvirksomheder skal placderes i eksisterende erhvervsområder. Det vil, hvis borgmesteren får magt som agt, ikke holde stik. Det fremgår desuden, at blandede bolig- og erhvervsområder skal omdannes til enten rene bolig- eller erhvervsområder. Altså miks er ikke velkomne. Hvorfor har borgmesteren så planer om at lave et miks ved Åsager?

Det er på mange måder en trist sag. For Solrød Kommune, fordi den viser arrogancens ansigt. For demokratiet, fordi borgerne ikke ved, hvad der er op eller ned. Og ikke mindst for de berørte borgere, der med rette kan føle sig både flået og snydt.

Derfor vil Radikale Venstre arbejde for, at der kan komme et flertal i byrådet, der vil stemme imod den foreslåede kommuneplan. Uanset partifarve bør vi være fælles om at sætte borgerne i forreste række.


TIDLIGERE NYHEDER