SOLRØD CENTER KAN BEDST UDVIKLE SIG MED SAMME EJER

»Solrød Center er i krise, og der skal gøres noget nu.«

Sådan lyder det fra Radikale Venstre, hvor spidskandidat Bo Nygaard Larsen som så mange andre følger centres udvikling med bekymring.

»Vi har mange gode butikker i hele Solrød Kommune, men centret udgør kernen og dermed et afgørende fundament for hele byens handelsliv. Derfor er jeg bekymret for at se, hvordan ellers veletablerede butikker lukker, og hvordan butikslokaler står tomme. Det er ødelæggende for hele centret, og til sidst ender det med at blive affolket,« siger Bo Nygaard Larsen.

Solrød Center har mange ejere, der så udlejer butikkerne til de handlende. Det gør, at det kan være svært at lave én samlet plan for centret.

»Andre indkøbscentre har én ejer, der så er dygtig til at lave det rette butiksmacth for centret, så der kommer en vis variation i udbuddet. Det er jo det, der er med til at tiltrække flere kunder. I Solrød Center er er det op til de enkelte ejere at bestemme, hvem de vil udleje til. Det er de jo i deres gode ret til, men overordnet set hjælper det hverken centret eller Solrød, at der kommer flere frisører, når der er behov for andre butikstyper,« siger Bo Nygaard Larsen og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt, at vi får de enkelte butiksejere i tale. Måske hele centret skulle sælges til ét selskab, der så kan udvikle centret i én retning med et mere varieret butiksmacth. Det, tror jeg, kan blive den bedste løsning.«

At dømme efter debatten er emnet noget, der optager Solrødborgerne.

»For et stykke tid siden lagde Morten Olsen et opslag på Solrøds Stemme på Facebook. Her efterlyste han handling, og han fik mange gode kommentarer med på vejen. Det vidner om, at vi er fælles om centrets og dets udvikling – og ikke dets afvikling,« siger Bo Nygaard Larsen.

Radikale Venstre foreslår derfor, at der med Solrød Kommune som indbyder skal afholdes en åben konference med deltagelse af borgerne, butiksejere, Solrød Centerforening og politikere.

»I byrådet kan vi bevilge penge til at gøre centret pænere. Men det er ikke nok, hvis folk kører andre steder hen, fordi det er dér, butikkerne er. Derfor skal vi sammen gøre, hvad vi kan for i fællesskab at gøre centret og dermd Solrød bedre,« siger Bo Nygaard Larsen.


TIDLIGERE NYHEDER