Et bedre Solrød for alle. Der er meget, der fungerer godt i Solrød. Men der er rigelig med plads til forbedringer. Det gælder udviklingen af vores tre folkeskoler, normeringer i daginstitutionerne, investeringer i klimaet og den grønne omstilling, livet i landsbyerne, den humane tone over for flygtninge, mere kultur og en overordnet vision for kommunen.

Hverdagen skal bare fungere. Daginstitutioner, skoler, plejeboliger, fritidsaktiviteter. Uanset, hvor vi har vores gang i Solrød Kommune, skal hverdagen bare fungere. Det er byrådets opgave at servicere borgere i alle aldre og i den livssituation, de hver især står i. Radikale Venstre vil derfor ikke spare på kernevelfærden.

Vi passer dine børn, mens du passer samfundet. En afgørende kernevelfærd i Danmark er, at det offentlige tilbyder en gode daginstitutioner og en god skolegang. Det gør, at forældrene kan passe deres egen uddannelse, deres job eller deres jobsøgning. Uden forældre på arbejdsmarkedet havde vi ingen velfærd. Derfor skal vi stille de bedste faciliteter til rådighed for børn, lærere og pædagoger. 

Gi en 50er ekstra til kulturen. Solrød Kommune skraber bunden, når det gælder kulturen. Vi bruger kun 81 kroner pr. indbygger eller 452 kroner mindre end landsgennemsnittet. Ingen anden kommuner bruger så få midler på kultur som Solrød. Radikale Venstre ønsker at styrke kulturen med et én million kroner om året. Rundt regnet betyder det, at hver borger hvert år skal give 50 kroner ekstra til kulturen.

Bedre affaldssortering. Kompost til alle. Solrød Kommune skal være mere grøn og klimavenlig. Derfor foreslår Radikale Venstre, at ordningen med sortering af affald fremover også vil omfatte kompostering. Hver husstand/opgang skal have stillet kompostbeholder og kompostorme til rådighed. Det er sund fornuft og giver et godt indblik i, hvor meget organisk materiale, vi forbruger,

Shuttlebus i hele kommunen. Ofte kræver det to biler at bo bestemte steder i Solrød Kommune. Radikale Venstre ønsker at fremme den kollektive trafik ved at indsætte en shuttlebus, der skal køre mellem Solrød Strand, Havdrup og de fem landsbyer. Det vil gøre det nemt at nå de forskellige togforbindelser. Vi ønsker at undersøge muligheden for at gøre busserne førerløse. En shuttlebus vil gøre hverdagen lettere for borgerne.

Please reload